Buộc tội hay cứu chữa ?

aimontgomery

Chúng ta thường có khuynh hướng buộc tội nhau, dưới nhiều hình thức:

– Mắng thẳng vào mặt nhau.
– Dũa nhau trên báo********
– Buộc tội nhau trên các blogs và diễn đàn********
– Nói hành nói tỏi sau lưng nhau

Nói chung thì tòa thì ít, nhưng công tố viên tự phong thì nhiều.

Các bạn đọc lại câu truyện rất hay này trong Thánh kinh nhé.

 

    Vừa tảng sáng, Chúa Giêsu trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các thầy giáo luật và người Pha-ri-sêu dẫn đưa vào một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Giêsu: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn…

View original post 456 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s