Thèm..

Mấy hôm nay thèm ăn đủ thứ, thèm cháo thịt bò, cháo cá, cháo không ăn với dòng

cháo quẩy, rồi lại thèm chè, mình đi nấu nồi chè đậu đỏ, đáng nhẽ ra, nấu đâu đen

cơ, vì người ta nói ăn chè đậu đen rất tốt, nhưng nhà không có, chỉ có mấy bịch đậu

đỏ, nấu chè ăn chơi…

Image

Thế rồi cũng hết một ngày….buồn!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s