Đơn Giản Sống Theo Cách Của Chính Mình

– Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe,
những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.

– Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ,
những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.

– Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền
cho họ cảm hứng, những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.

– Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị,
những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.

– Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn
, những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.

– Khi bạn hỏi han chuyện gia đình người khác, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn là người biết
quan tâm đến bạn bè, những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn thích soi mói chuyện nhà người ta.

– Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”,
những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.

Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình.

Không ai hoàn hảo cho nên mình sống không ích kỷ,
sống tử tế và ” tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta ” là được rồi!

Jos-Ant.MG
Tâm Ngôn dịchhttps://aimontgomery15.files.wordpress.com/2015/03/loveinair.gif?w=300

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s