Hoa có vàng nơi âý

“Trong mỗi chúng ta đều có một Cây Hoa Vàng .Cây Hoa của tôi và của bạn có thể không giống nhau, nhưng tất cả đều là loài hoa của ký ức, của một thời mộng mị… Hãy cứ đi tìm đi, rồi bạn sẽ thấy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s