Từ giọng hát em, NgôthụyMiên, KhanhHa .

” Từ Giọng Hát Em là một ca khúc rất tuyệt vời vì nó đạt được những tiêu chuẩn nghệ thuật âm nhạc cao, tạo cảm xúc mạnh, nhưng vẫn nhẹ nhàng, êm dịu làm xao xuyến, bồi hồi người nghe. Lời nhạc đẹp và lãng mạn …Mỗi lần nghe ca khúc này luôn luôn tưởng nhớ đến một người “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s